2. Setkání k síťování v Regensburgu, 16.9.2017

Úvodem vystoupila paní Christiana Schmidbauer, vedoucí kulturního odboru města Regensburg, která upozornila na blížící se výročí 25 let partnerství mezi Plzní a Regensburkem, jež se bude slavit v roce 2018. Zároveň pozvala na dvě exkurze v listopadu - 11.11. v Regensburgu a 25.11. v Plzni. Na obě akce bude vypraven autobus.

Programového ředitele DEPO2015 Jiřího Sulženka potěšilo, že se dva roky po skončení Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 stále setkáváme, že projekt má reálný a živý dopad spolupráce. Jako jeden z dalších příkladů udržitelnosti uvedl rozvíjení barokního kulturního dědictví v regionu Bavorsko – Západní Čechy, jehož první letní sezona přijde v 2018. Zmínil také úspěšnou spolupráci v rámci Festivalu světla BLIKBLIK v Plzni, kde vždy vystavoval alespoň jeden německý umělec, a možnost spojit tvorbu s uměleckými rezidencemi v Depu.

Navázal Jindřich Jindřich za DEPO2015 s pozvánkou na říjnový festival Treffpunkt Plzeň 2017 (program najdete zde).

Další mluvčí Soňa Dederová z Česko-německého fondu budoucnosti představila ve stručnosti možnosti financování kulturních projektů, které tvoří třetinu projektů podpořených Fondem budoucnosti (více na http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/ )

Po úvodních slovech následovala část s podtitulem „Od nápadu k realizaci“, prezentovaná dvěma inspirativními příklady dobré praxe. Projekt „Regensburg čte knihu“ přiblížila spisovatelka Carola Kupfer; pražská odbornice na CSR Judita Nechvátalová hovořila na téma oboustranně prospěšné spolupráce s firmami a médii. Následovala živá diskuse nad získáváním mediálních partnerů, zakládáním spolku / organizační struktury pro akce, firemním fundraisingem a PR i možnostmi státních příspěvků a financování z evropských programů (Heinrich May, Vláda Horní Falce).

Odpolední část osvěžila krátká česko-německá jazyková animace – interaktivní metoda učení jazyka, vyvinutá Centrem koordinačních výměn mládeže Tandem k odbourávání zábran i stereotypů. Poté se účastníci věnovali síťování v šesti tematických pracovních skupinách dle vlastního zaměření.

Další příležitost k přeshraničnímu setkání bude na zmíněném festivalu Treffpunkt v Plzni 20. – 22. 10., anebo pak během dvou exkurzí organizovaných v listopadu 2017.

Partneři