4. setkání k síťování v Plzni 19. 10. 2018

Čtvrté síťovací setkání v Plzni se věnuje otázce, jak se dá kultura lidem přiblížit, jak obyvatele vtáhnout a přimět k zapojení se. Tyto aktivity vedoucí k zapojení veřejnosti můžou mít různé podoby, ale v Bavorsku i Česku mají podobný cíl; o tom pohovoří čtyři referenti v rámci svých příspěvků a náhledů na praxi s kulturou ve veřejném prostoru. Přizváni jsou kulturní aktéři, spolky a instituce, aby se navzájem inspirovali a třeba pochytili tipy a triky z praxe na druhé straně česko-bavorské hranice.

Program:

10:15 Registrace, občerstvení

10:30 Zahájení, úvodní slovo

10:45 Představovací „kolečko“ všech účastníků

11:30 Jiří Sulženko, kurátor Pražských náplavek: Práce s kulturou a uměním ve veřejném prostoru v Praze

12:15 Stephanie Reiterer, architektka a kulturní referentka

13:00 Pauza, oběd

14:00 Marek Sivák, architekt, předseda spolku Pěstuj prostor: Veřejný prostor města: příležitost k diskusi a tříbení společnosti

14:45  con_Temporary, spolek pro kulturní užití opuštěných prostor: Prázdné místo ≠ tiché místo

15:30 Prostor k síťování

16:00 Konec setkání, pozvání na festival Treffpunkt

 

Celý program bude simultánně překládán, na odpolední program budou k dispozici tlumočníci.

Registrace 

 

 

Partneři