ClayModellingový Workshop pro studenty průmyslového designu v Plzni

Po dva dny, od 14. do 15. července 2021, budou dva vedoucí workshopu Jan KORABEČNÝ a Lukáš MELICHAR z Ateliéru průmyslového designu SUTNARKA doprovázet dvanáct studentů z Regensburgu a dalších studentů z Plzně při přeměně svých dvojrozměrných skic na haptické, třídimenzionální hliněné modely. Vhodný úkol předem stanoví Jan KORABEČNÝ, vedoucí ateliéru produktového designu SUTNARKA na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Cesta do Plzně se uskuteční 13. července 2021. Účastníci budou mít možnost poznat partnerské město a Kreativní centrum DEPO2015.

Registrace a další informace

Registrace je nutná do 2. července 2021 na adrese Reitz.Barbara@Regensburg.de s uvedením kontaktních údajů a aktuálního semestru. Počet účastníků je omezený.

Workshop probíhá v němčině.

Účast na workshopu je zdarma. Budou hrazeny cestovní výdaje i obě přenocování. Příjezd 13. července do Plzně a zpáteční cesta do Řezna 15. července 2021 probíhá samostatně vlakem, jízdenky obdrží účastníci předem.

Další dokumenty a zadání pro náčrt budou zaslány předem.

Partneři