Fotografický workshop Projektlabor:FOTOGRAFIE 5.10.2019

Projektlabor:

FOTOGRAFIE

Příhraničí / Wasteland

Bavorsko a Čechy – dvě příhraniční země a dva prostory, které bohatá historie spojuje a společná minulost dělí. Fotografická výprava do příhraničí vede na samý počátek a zároveň i konec; vede k obratu, k novému začátku další kapitoly dvou sousedů.

Během jednodenního výletu s fotografem Matthiasem Weichem do Bayerisch Eisenstein / Železné Rudy se ve třech etapách probádá, jak se v příhraničí (často nazývaném jako Wasteland) dají zachytit různé scenérie. První motivy se nabízejí už v ulicích mezi směnárnami a kasiny nebo v centru čerpacích stanic a penzionů. Nádraží v Bayerisch Eisenstein / Železné Rudě jakožto jediné hraniční nádraží ve střední Evropě je symbol dělící linie zemí, měn a železničních společností. V kontrastu tohoto se otevírá jedinečná příroda Bavorského lesa / Šumavy, která ukazuje, jak je vlastně jednoduché nechat hranice zcela zmizet.

Matthias Weich studoval výtvarné umění, estetickou výchovu, dějiny umění a germanistiku v Regensburgu a mexickém Gunajuato. Je vědeckým pracovníkem a doktorandem na Institutu výtvarné výchovy na Univerzitě v Regensburgu. Specializuje se na uměleckou a užitou fotografii, výtvarnou a výchovu. Jeho díla byla součástí mnohých výstav.

K Projektlabor:FOTOGRAFIE jsou pozváni fotografové a fotografky všech úrovní – od profesionálů po amatérské nadšence, kteří mají chuť podniknout fotografickou expedici do příhraničí. Předpokládá se jen schopnost umět dobře ovládat vlastní fotoaparát.

Projektlabor:FOTOGRAFIE se koná v sobotu 5. října 2019. Odjezd je z Plzně od DEPO2015 (Presslova 14) v 8:00, návrat se předpokládá kolem 19:00. Účast ani cesta nejsou zpoplatněny. Počet účastníků je omezen na deset z Čech a deset z Bavorska. Po celou dobu bude k dispozici tlumočník.

Vybrané snímky budou vystaveny v únoru 2020 na Kultur|Kreativ|Tagen „Treffpunkt“ v plzeňském DEPO2015.

Tato aktivita je součástí projektu kultur|kontakt|kreativ, který realizuje společnost Plzeň 2015 společně městem Regensburg a Centrem Bavaria Bohemia a který je financován v rámci programu Cíl EÚS.

Předběžný program:

8:00                 odjezd z Plzně od DEPO2015, Presslova 14

10:00               Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda)

10:00 – 10:30  tematický úvod do celého dne a tématu „Grenzland“, vyjasnění záměrů a nápadů, představení účastníků

10:30 – 10:45  nádraží v Bayerisch Eisenstein (Bavorské Rudě) jako jedno z mála svého druhu ve střední Evropě: symbol včerejška, dneška a zítřka

10:45 – 11:45  čas na fotografování nádraží

11:45               odjezd do Železné Rudy

12:00               Železná Ruda

12:00 – 13:00  společný oběd

13:00 – 14:00  čas na fotografování v Železné Rudě

14:00 – 15:00  konzultace pořízených fotografií

14:45               odjezd na Špičák

15:00               Špičák

15:15 – 16:45  čas na fotografování na Špičáku

17:00               odjezd

19:00               předpokládaný návrat

 

Přihlášky posílejte do 1. října 2019 na email jindrichj@depo2015.cz

 

Kontakt pro dotazy:

Jindřich Jindřich, +420 727 871 599, jindrichj@depo2015.cz

Partneři