Modelářský workshop pro české a německé studenty průmyslového designu v Plzni

V polovině listopadu se v Plzni konal dvoudenní workshop modelování na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Zúčastnilo se osm studentů průmyslového designu z OTH Regensburg, kteří vypracovali návrhy na téma „Mobilní domy“. Spolu s produktovými designéry z Plzně se účastníci mohli ponořit do různých modelovacích technik a vystavit své výsledky na Pilsen design week 2021.

Georg MILDE, průmyslový designér a lektor na OTH, zahájil vícedílný workshop dvěma digitálními sezeními o brainstormingu, nápadech a designových náčrtech počátečních konceptů. Osm studentů z Regensburgu a jednoho dalšího studenta z Plzně poté doprovodili dva vedoucí workshopů Jan KORABEČNÝ a Lukáš MELICHAR z Ateliéru produktového designu SUTNARKA. Na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni byly dvourozměrné skici během dvou dnů převedeny do trojrozměrných modelů.

Studenti strávili první den definováním a vývojem svých návrhů. Vytvořili plány, vybrali materiál a Jan a Lukáš byli u toho, aby pomohli postavit první funkční modely. Druhý den účastníci předvedli své dovednosti a dokončili osm jednotlivých modelů. I přes časový tlak zvládli všichni na konci posledního dne odprezentovat své výsledky.

O modelech se v rámci závěrečného digitálního workshopu čile diskutovalo. Georg Milde poskytl pomocný příspěvek k textu, kompozici a designu plakátů.

Návrhy studentů pro „Mobilní domy“ byly k vidění na začátku prosince na plzeňském Design Weeku 2021 a v plánu je jejich další vystavení v Deggingeru v Řezně v roce 2022.

Obě fakulty v partnerských městech byly z této úspěšné výměny nadšeny a již plánují další společné akce.

Foto: Stadt Regensburg, Nesvadba/DEPO 2015.

Partneři