Projektová laboratoř ONLINE: "Artist-in-DIGITAL-residence: Digitální platformy pro umělecké a kulturní výměny"

V rámci EU projektu „Kultur|Kontakt|Kreativ“ vás zveme jménem DEPO2015 spolu s kulturním odborem města Regensburg a organizací Clustermanagement kulturních a kreativních průmyslů města Regensburg ve dnech 17. a 24. dubna 2020 na dva půldenní, na sebe navazující online semináře. Naše Projektová laboratoř: ONLINE hodlá prozkoumat možnosti virtuálního prostoru pro přeshraniční umělecké a kreativní projekty se zaměřením na kreativní umělce z Regensburgu a Plzně.

Kulturní výměna bez fyzického setkání?

Koronová krize představuje nové výzvy pro kreativní a kulturní projekty. Vzhledem k tomu, že kulturní výměna ve své fyzické podobě není v současné době možná, bude ideový online workshop zkoumat způsoby, jak by mohla kulturní a kulturní výměna probíhat bez osobní blízkosti. Které digitální inovace mohou napomoci kulturní výměně navzdory krizi? Jak by například mohly vypadat nové „rezidenční programy“ ve virtuálních místnostech?

Workshop se bude konat ve dvou termínech, 17. a 24. dubna 2020, od 13:00 do 17:00. V několika virtuálních místnostech si účastníci budou moci vyzkoušet nové formy práce v malých skupinách. Oba vedoucí workshopu Bastian Weickert a Sebastian Wittmann z „ÖHA! Neues Arbeiten ”provedou účastníky svými metodickými znalostmi a budou moderovat proces vytváření nápadů. Poté, co sesbíráme, zformulujeme a prodiskutujeme všechny nápady, vytvoříme návrh řešení pro virtuální zasedací místnost.

Více informací a registrace

Účast na semináři je zdarma. Přístup k dokumentům a softwaru bude zaslán předem.

Počet účastníků je omezený, registrace probíhá do 14. dubna na jindrichj@depo2015.cz. Po registraci všech účastníků se rozhodne, zda se workshop bude konat v němčině nebo angličtině.

 O projektu EU "kultur|kontakt|kreativ"

„Projektová laboratoř: ONLINE“ je součástí EU projektu „kultur|kontakt|kreativ“. Vedoucím partnerem je společnost Plzeň 2015; partnery projektu na německé straně jsou Kulturní odbor a Správa klastrů pro kulturní a kreativní průmysl města Řezna a Centrum Bavaria Bohemia Schönsee. V rámci dotačního programu „Cíl EÚS 2014-2020“ se poprvé vytváří přeshraniční most mezi uměleckou scénou a kulturním a tvůrčím odvětvím.

 

Partneři