Rozhovor s rezidenčními umělci Jonasem a Lisou Langbeinovými

Sourozenci Jonas a Lisa Langbeinovi jsou studenti umění na Univerzitě Regensburg a zároveň dva z pěti bavorských umělců, kteří byli v roce 2020 vybráni na rezidenční pobyt v DEPO2015 v rámci projektu kultur|kontakt|kreativ. Celkem v září v Plzni strávili 12 dní, než museli vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci svůj pobyt přerušit, ale plánují se ke svému projektu vrátit na další 3 týdny na jaře příštího roku.

Ve své přihlášce píšete, že hodláte prozkoumat městský prostor Plzně a během komunitního workshopu s místními obyvateli navrhnout speciální zážitkovou mapu Plzně… Co si pod tím máme představit?

Ano, naším nápadem bylo navrhnout mapu alternativních prostorových vnímání města. Takže spíš než klasickou mapu vytvořit plán, který by měl ukázat jiné pohledy na něj. Během prvního a půl týdne v Plzni jsme se hlavně snažili přistupovat k městu s otevřenou myslí a získat o něm obraz, který se méně řídí existujícími a zavedenými must-see, must-dos,  ale spíš metodou vlastních zkušeností a přivlastnění. Téměř každý den jsme bloudili městem bez konkrétního cíle, fotografovali, natáčeli filmy, kreslili, zaznamenávali zvuky a shromažďovali věci, které nás upoutaly.

Pokud to bude možné, rádi bychom komunitní mapu dopracovali v březnu, kdy se do Plzně hodláme vrátit. Chtěli bychom naše pozorování městského prostoru doplnit o pohledy obyvatel a vytvořit subjektivní mapu Plzně, která by odrážela osobní vnímání města. To se však může trochu změnit i s ohledem na směr, kterým se mezitím projekt i kvůli korona-situaci vyvíjí.

Nyní se připravujeme na výstavu v Regensburgu, pro kterou vytváříme interaktivního turistického průvodce po Plzni, kam promítneme naše osobní zážitky. Objevili jsme opravdu vzrušující místa mimo centrum. Při toulkách bez konkrétního cíle nás často náhoda přivedla do různých koutů města a poskytla nám různé pohledy na Plzeň, které chceme předat dál.

Vaší plzeňskou mentorkou byla Martina Matějková (red. pozn.: průvodkyně česko-německého projektu Koordinačního centra TANDEM „Zažij Plzeň“). Co všechno jste spolu podnikli?

Na začátku jsme procházeli městem společně. Martina nám ukázala některá důležitá a známá místa ve městě (malbu Theatro Mundi, sochy Spejbla a Hurvínka, katedrálu sv. Bartoloměje), ale také své osobní oblíbené kavárny a náměstí. Opravdu skvělé bylo její pozvání na swingové taneční lekce v parku.

Když se dozvěděla o našem zájmu o okrajová místa, vzala nás k lochotínským rybníkům, do skrytých parků a na nejrůznější vyhlídky na město. Bylo zajímavé porovnat naše vlastní zkušenosti s Martininými představami a vnímáním života ve městě a poznat úplně jiné stránky Plzně. Díky ní jsme viděli město očima místních obyvatel. Což je samozřejmě úplně jiná perspektiva než ta naše, která byla založena pouze na zážitcích za 12 dní pobytu.

Jak se vám celkově líbil formát česko-bavorské umělecké rezidence?

Obecně si myslím, že je to skvělá příležitost zažít jiné místo a vyměnit si nápady s jinými umělci a kulturními aktéry. Také mi připadalo super, že Maria (pozn.: třetí rezidenční umělkyně, rozhovor s ní najdete zde) byla v Plzni ve stejném období a navázali jsme nové kontakty.

Bohužel pracovní prostor Coworkingu a Makerspace v DEPO2015 byl v té době uzavřen a nemohli jsme se tak stýkat s lidmi a studenty, se kterými bychom mohli mluvit a seznamovat se.

Prozraďte na závěr něco osobnějšího: Která místa, kavárny, hospody se vám v Plzni zalíbily? A naučili jste se něco česky?

Samozřejmě, naučili jsme se hovořit téměř plynně česky J  Bohužel už si z toho pomatujeme jen „Ahoj“ a „dobredan“…

A z míst se nám obzvlášť líbilo okolí rybníků, která nám Martina ukázala, a také Košutecké jezírko. A objevili jsme nový oblíbený nápoj: Birell!J

Na závěr bychom ještě rádi řekli, že jsme velmi rádi, že se k nám tým projektu kultur|kontakt|kreativ choval velmi vstřícně a že jsme mohli naše 4 týdny rozdělit na 2 x 2 týdny. Ve výsledku může být užitečné dojmy uzrát a po určité době se vrátit s novým vhledem. Velké poděkování tedy Carolin a Jindřichovi a všem dalším zúčastněným!

Partneři