Zahajovací konference k Česko-bavorské kulturní platformě

V pondělí 15. května 2017 se do Plzně sjely desítky německých i českých hostů na zahajovací konferenci k projektu Česko-bavorská kulturní platforma, která si klade za cíl dávat dohromady umělce a osoby činné v kultuře a přispívat k přeshraniční kulturní spolupráci. Takzvaného "Netzwerktreffen" v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje se zúčastnila zhruba stovka přihlášených, mezi nimi umělci, politici a zástupci česko-německých organizací. Smyslem bylo umožnit osobní kontakt a síťování, výměnu projektových nápadů, načerpat inspiraci a informace k dění v česko-německé oblasti. Hledaly se také náměty pro program Česko-bavorského festivalu „Treffpunkt“, který proběhne na podzim letošního roku v Plzni a na jaře příští rok v Regensburgu. Sešli se jak aktéři z neziskovek a menších organizací, tak velcí „hráči“ kulturní scény z nejrůznějších oborů. Své zástupce vyslala například Unie výtvarných umělců, Konzervatoř Plzeň, Techmania, Západočeská univerzita, chybět nesmělo DEPO2015 ani Koordinační centrum česko-německých výměn TANDEM či německá školka Junikorn, dorazili ale také vedoucí Odboru kultury Plzeňského kraje a vedoucí Odboru fondů Plzeňského kraje či zástupci Ministerstva kultury ČR. Německou stranu reprezentovali Aberland Regio, Geschichtspark Bärnau-Tachov, Centrum Bavaria Bohemia a další. „Setkání bylo velmi úspěšné a podařilo se nám navázat nové, užitečné kontakty,“ uvedl zástupce ředitele Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR, pan Christopher Vickers. „Věřím, že panelová diskuse byla pro účastníky zajímavá. Mluvčí (včetně mě) se snažili sdělit přítomným praktické a důležité informace z oblasti dotací,“ poznamenal vedoucí odboru Fondů a programů EU Plzeňského kraje Jan Přibáň. „Pro Unii výtvarných umělců byla důležitá možnost získat finanční podporu na mezinárodní akce a na koho se obrátit,“ reflektovala pozitivně program jedna z účastnic. Příští setkání aktérů se uskuteční 16. září 2017 v Německu a jeho účastníci budou vyzváni, aby přinesli konkrétní nápady pro zapojení bavorské části festivalu v březnu 2018.

Partneři