Treffpunkt získal záštitu ministra kultury ČR!

06. 09. 2017

„S potěšením sděluji, že přebírám záštitu nad událostí „Treffpunkt“, organizovanou ve spolupráci několika vážených subjektů ve dnech 19. – 22. října 2017 v kreativní zóně DEPO2015 v Plzni. Vítám tuto již tradiční událost představující českou a bavorskou kulturu, která zajisté přispívá k vynikajícím přeshraničním vztahům mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Přeji letošnímu ročníku česko-bavorského kulturního festivalu úspěch.“ Daniel Herman, ministr kulturyPlzeňský festival bavil a propojoval

26. 10. 2017

V opravdový „Treffpunkt“ v pravém slova smyslu, tedy místo setkání, se proměnilo plzeňské DEPO2015 o uplynulém víkendu. Bavorsko český festival sem v průběhu tří dní přilákal na sedm tisíc lidí. Celkem se do jeho programu zapojilo 341 umělců z obou stran hranice.Partneři