Projekt TREFFPUNKT úspěšně zakončen, pokračování se připravuje

Pro veřejnost byl Treffpunkt především festivalem, ve skutečnosti měla Česko-bavorská kulturní platforma jako společný projekt organizace Plzeň 2015, z. ú. a města Regensburg, financovaný prostředky z EU – Cíl EÚS 2014-2020, daleko širší rozsah. Navázal na přeshraniční aktivity roku 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, a dál rozvinul spolupráci partnerských měst Plzeň a Regensburg v kulturní oblasti. 

S Plzní udržujeme velmi výjimečné vztahy. Od roku 1993, kdy bylo slavnostně uzavřeno partnerství, a také díky tomu, že se Plzeň stala Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, jsme společně uskutečnili několik evropských projektů: impuls2015!, regio2015 a od roku 2017 projekt Česko-bavorská kulturní platforma. Tento nepřetržitý česko-německý dialog ukazuje, jak silně propojena se obě partnerská města cítí – a jak velký zájem trvá na pokračování tohoto dialogu. Těšíme se na každou další spolupráci mezi Regensburgem a Plzní, která obě města samotná i jejich obyvatele mezi sebou spřátelí,“ uvedla starostka města Regensburg Maltz-Schwarzfischer.

Během svého trvání 1. 3. 2017 – 30. 6. 2019 obsáhl projekt celkem 6 síťovacích setkání a 6 exkurzí v Česku i Bavorsku. Díky pravidelným setkáním a výměnným cestám měli kulturních aktéři možnost se setkat a poznat s novými partnery. Došlo k propojení mezi umělci, organizátory či spolky se zájmem o přeshraniční spolupráci.

Bezmála 26 let našeho partnerství bylo a je naplněno opravdovou a reálnou spoluprací. Všechny tyto aktivity přesvědčivě dokazují, že obě města si k sobě našla cestu a jsou skutečnými partnery. Ukazují, že lze žít v dobrém, přátelském a blízkém sousedství. Setkávání, poznávání, obohacování sebe navzájem je tím nejlepším způsobem, jak překonávat hranice, ty skutečné i ty v našich myslích. Festival Treffpunkt, který je společným projektem města Plzně a města Regensburg, je toho nejlepším příkladem,“ doplňuje primátor města Plzně Martin Baxa.

Zahajovací konference se v květnu 2017 v Plzni zúčastnila zhruba stovka přihlášených. Následovalo druhé síťovací setkání v Regensburgu na podzim 2017, kde byly na programu výměna zkušeností, příklady dobré praxe kulturních projektů, vymýšlení témat pro spolupráci, ale i hravá česko-německá jazyková animace. Krátce poté se na poznávací cestu do Regensburgu vypravily tři desítky zájemců z Plzně, kteří navštívili ateliéry místních umělců a setkali se s manažerem městského kulturního clusteru Sebastianem Knoppem. Při exkurzi do Plzně čekalo bavorské účastníky setkání s enfant terrible české architektury Adolfem Loosem, ale i moderním pojetím kulturních průmyslů v industriálním areálu DEPO2015. Na další návštěvu Plzně na jaře 2018 nalákal četné zájemce Festival světla a umění ve veřejném prostoru “Blik Blik”. Třetí síťovací setkání v červnu 2018 v Regensburgu se věnovalo marketingu v kultuře a komunikaci s veřejností. Příští exkurze na podzim se tematicky věnovala Regensburgu „starému a novému“; ta plzeňská představila Víkend otevřených ateliérů. Čtvrté síťovací setkání v Plzni se věnovalo otázce, jak se dá kultura lidem přiblížit, jak obyvatele vtáhnout a přimět k zapojení. Páté setkání k síťování v Regensburgu na konci roku 2018 hodnotilo původní myšlenka síťovacích setkávání: hledání a nalezení přeshraničních partnerů, zveřejňování projektových nápadů a posílení sítí. Šesté setkání k síťování v Plzni u příležitosti festivalu Maker Faire v DEPO2015 se věnovalo prolínání kultury v tradičním pojetí a kreativních průmyslů - nová řemesla a design v kombinaci s uměleckou tvorbou a moderními technologiemi. Poslední exkurze, tentokrát na bavorské straně, se věnovala židovským památkám v Regensburgu. 

Nejviditelnější aktivitou projektu Treffpunkt, ilustrující silné kulturní propojení partnerských měst i vřelé sousedské vztahy mezi jeho obyvateli, byly celkem 4 festivaly pořádané střídavě v Plzni a Regensburgu.  V květnu 2019 se pak uskutečnilo závěrečné setkání v plzeňském DEPO2015, které zhodnotilo výsledky a představilo to nejlepší z tříletého projektu. „Přátelská atmosféra, která tady panovala poslední dny, provázela celý projekt a my ho hodnotíme velmi kladně. Zájem ukázal, že v projektu česko-bavorských festivalů a setkání má určitě cenu pokračovat. V letošním roce byla tato akce poslední, ale pro pokračování uděláme, co bude v našich silách,“ konstatoval ředitel DEPO2015 Jiří Suchánek po závěrečném setkání projektu.

První festival v říjnu 2017 přilákal do plzeňského DEPO2015 7000 návštěvníků, kteří si užili stylovou gastronomii, výstavy, literaturu, besedy, řemeslo, tradiční i moderní hudbu, dětské divadelní představení, rytířský souboj i pouštění draků. Následoval březnový Treffpunkt v Regensburgu, kde se prolínání české a bavorské kultury konalo na několika místech - od dixielandu na lodi přes hudbu všech žánrů v klubu Degginger po výstavy v galeriích a filmy v kinosálech. Makerbus z DEPO2015 bavil i inspiroval po celou dobu festivalu na náměstí Haidplatz. Celkem se přišlo podívat kolem 1200 návštěvníků nejen z řad místních, ale i četní hosté z Čech. Následný podzimní bavorsko-český festival v Plzni opět proměnil DEPO2015 v Biergarten se vším všudy a pohostil 8000 návštěvníků. Na program bylo promítání filmů, výstava, autorské čtení, přednášky a besedy s odborníky na minulost i současnost česko-německého sousedství. Poslední Treffpunkt festival v Regensburgu v únoru 2019 završil setkání Bavorska s Čechami. Místní kapely střídaly ty plzeňské, publikum bavil česko-německý kabaret i Spejbl s Hurvínkem. Mnozí se vydali na prohlídku města pátrat po českých stopách. S ohlasem se setkal úvodní němý film s hudebním doprovodem, historický dokumentární film i fotografická výstava.

Děkujeme všem, kdo se do projektu zapojili a přispěli tak k dobrým česko-německým vztahům. 

Partneři