Treffpunkt získal záštitu ministra kultury ČR!

„S potěšením sděluji, že přebírám záštitu nad událostí „Treffpunkt“, organizovanou ve spolupráci několika vážených subjektů ve dnech 19. – 22. října 2017 v kreativní zóně DEPO2015 v Plzni. 

Vítám tuto již tradiční událost představující českou a bavorskou kulturu, která zajisté přispívá k vynikajícím přeshraničním vztahům mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko.

Přeji letošnímu ročníku česko-bavorského kulturního festivalu úspěch.“

Daniel Herman, ministr kultury

 

Partneři